Achizitii

 

Achizitii

21 Noiembrie 2011

Anunt "Achizitie de produse software"

Bluepoint IT Solutions organizeaza in data de 21.11.2011 ora 15:00 procedura competitiva pentru achizitia publica de produse software (sisteme de operare, pachete software de desen si imagistica, diverse pachete software pentru retele, pachete software IT) coduri CPV 48620000-0, 48320000-7, 48219000-6, 48517000-5, in conformitate cu documentatia de atribuire, intocmita in temeiul legislatiei in vigoare.

Obiectul contractului:
a) Sisteme de operare, cod CPV 48620000-0: 18 (optsprezece) buc. sisteme de operare Microsoft Windows 7 Pro;
b) Pachet software creare documente, cod CPV 48300000-1: 1 (una) buc. licente Microsoft Office Home and Business 2010;
c) Pachete software de desen si imagistica, cod CPV 48320000-7: 2 (doua) buc. licente Adobe Photoshop; 1 (una) buc. licenta Adobe Flash; 2 (doua) buc. licente Adobe Captivate;
d) Diverse pachete software baze de date, cod CPV 48611000-4: 2 (doua) buc. licenta SQL Server 2008 R2 Developer;
e) Pachete software IT, cod CPV 48517000-5: 1 (una) buc. licenta Microsoft Project; 6 (sase) buc. licente Visual Studio 2010; 5 (cinci) buc. licente Beyond Compare 3 for Windows;
f) Pachete software pentru editare de pagini web, cod CPV 48224000-4: 1 (una) buc. licenta Adobe Creative Suite 5.5 Master collection; 2 (doua) buc. licente Adobe eLearning Suite 2.5;
g) Pachete software antivirus, cod CPV 48761000-0: 8 (opt) buc. licente CA Anti-Virus r12;
h) Pachete software comunicatii si multimedia, cod CPV 48500000-3: 1 (unu) buc. licenta Kerio connect email server; 5 (cinci) buc. licenta Kerio users (5 users/packs);
Termen de livrare: maxim 7 zile de la data semnarii contractului. In cazul in care livrarea produselor nu se realizeaza in termenul mentionat anterior, achizitorul va percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0.15% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul Major de interventie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale".

Date de contact: SC Blue Point IT Solutions SRL, cu sediul in Bdul. Primaverii, nr. 41, parter, apartamentul nr. 1, camerele 12 si 3, sector 1, Bucuresti, Romania, e-mail achizitii@bluepoint-it.ro.

Data limita pentru depunerea ofertei: 21.11.2011, ora 11:00.

Conditii de obtinere a Documentatiei de atribuire: prin solicitare scrisa (semnata si stampilata) transmisa pe e-mail la adresa: achizitii@bluepoint-it.ro.

 

13 Octombrie 2011

Anunt "Achizitie de servicii de abonare"

Bluepoint IT Solutions, intentioneaza sa achizitioneze prin procedura de cercetare a pietei, servicii de abonare (abonament pentru acces pe website cu librarie de fotografii), cod CPV 79980000-7.

Obiectul contractului: servicii de abonare (abonament pentru acces pe website cu librarie de fotografii si video) pentru o perioada de 12 luni.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul Major de interventie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale".

Date de contact: SC Blue Point IT Solutions SRL, cu sediul in Bdul. Primaverii, nr. 41, parter, apartamentul nr. 1, camerele 12 si 3, sector 1, Bucuresti, Romania, e-mail achizitii@bluepoint-it.ro.

Data limita pentru depunerea ofertei: 19.10.2011, ora 12.00.

Conditii de transmitere a ofertei: prin e-mail la adresa: achizitii@bluepoint-it.ro.